Ribčev Laz 45, 4265 Bohinjsko jezero
00386 (0) 59 11 33 54
info@hotelbohinj.si
Naravne znamenitosti

Več kot 60 % Bohinja leži v osrednjem in obrobnem območju Triglavskega narodnega parka (TNP). Edini narodni park v Sloveniji je zato pomemben element pri oblikovanju in razvoju turistične destinacije Bohinj.

podrobnosti

 

Comments are closed.