Ribčev Laz 45, 4265 Bohinjsko jezero
00386 (0) 59 11 33 54
info@hotelbohinj.si

Flora in favna – rastlinski in živalski svet

Več kot 1000 različnih rastlinskih vrst predstavlja eno izmed najbogatejših alpsko apneniško rastlinskih diverzitet v Evropi. Mitska Triglavska roža je omenjena tudi v ljudski pripovedi o Zlatorogu, ne smemo pa pozabiti na divje orhideje, Planike, Triglavski svišč, Triglavski dimek, Triglavsko neboglasnico, Zoisovo zvončico, Bertolonijeva orlica. V nižjih planinah rastejo Bohinjska perunika, Clusijev svišč, Lepi čeveljc,…v dolinah pa spomladi obarvajo travnike arnike, zvončice, … ob tem pa je potrebno omeniti tudi mokrišča v okolici jezera, trstišča v Ukancu in šotnega barja na Pokljuki. Na vrhu Črne prsti pa so vršni travniki pravi botanični vrt (kranjske lilije, alpske možine, dlakavi sleč, pogačice, kukavice,…) v času zgodnjega poletja, obenem pa imamo odprt razgled na Julijske Alpe.

Na Voglu si lahko ogledate pragozd Lopata prepreden z mahovjem, porasel pa predvsem z bukvami in smrekami ter z macesnom in rušjem. Vsako leto konec maja pa je organiziran Mednarodni festival alpskega cvetja.

Več informacij: www2.bohinj.si

Skupaj z bogato floro, so značilne tudi gorske vrste živali, kot so alpski kozorog, gams, planinski orel. V suhih poletnih dneh lahko v visokogorju opazite gada, ob jezeru pa nestrupene belouške. Ko še ni obljudeno, lahko hitro ugledate jelenjad in srnjad, polhe, lisice, planinske zajce, podlasice, jazbece, kune belice. Vidre in divji petelin (ruševec) sta med najbolj ogroženimi, zelo redki pa so rjavi medved, ris in divja mačka. Na Voglu si lahko ogledate mravljišča, na cvetočih travnikih pa opazite zavarovanega gorskega apolona, orjaškega krešiča, triglavskega rjavčka in hrošča alpskega kozlička,…

Prosimo, da rastline in živali ovekovečite le v fotografskem objektivu ali spominu, ter živali ne vznemirjate.